Produkty FAT Förder und Anlagentechnik GmbH

Know-How - wiedza z bogactwa doświadczeń – High Tech dla przyszłości...
FAT w branży odlewniczej

FAT1Dla technologii mas wiązanych chemicznie firma FAT oferuje kompletne technologiczne rozwiązania począwszy od przygotowania masy, zasypywania masą, oddzielania i nanoszenia pokryć aż po zalanie formy metalem. FAT to także kompleksowe rozwiązania technologiczne, wraz z odpowiednimi urządzeniami, do prowadzenia skutecznej regeneracji zużytych mas formierskich. Dla systemów regeneracji mas formierskich wiązanych chemicznie FAT dysponuje sprawdzoną od wielu lat technologią modułowych zestawów urządzeń składających się na całą linię.
Zakres programu produkcyjnego firmy FAT w branży odlewniczej:
  • Linie formierskie dla technologii mas wiązanych chemicznie
  • Wysokowydajne mieszarko-nasypywarki,
  • Stacje regeneracji mas formierskich wiązanych chemicznie,
  • Stacje regeneracji termicznej regeneratu z masy formierskiej,
  • Instalacje odzysku piasku chromitowego i cyrkonowego,
  • Systemy transportu pneumatycznego,
  • Silosy stalowe.

 

FAT w branży instalacji przemysłowych

 inp1Transport pneumatyczny produktów mających postać pyłu czy też dodatków technologicznych w postaci mączki jest poważnym i odpowiedzialnym wyzwaniem technologicznym, któremu można sprostać dysponując tylko stosownym Know-How oraz dużym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów. Firma FAT posiada w tym obszarze liczne referencje i doceniana jest jako kompetentny i wypróbowany kooperant generalnych dostawców instalacji przemysłowych, a także jako wiodący producent instalacji usuwania popiołów w instalacjach wytwarzających energię.
Zakres programu produkcyjnego firmy FAT w branży instalacji przemysłowych:

  • Pneumatyczne systemy usuwania popiołów ze stacją załadowczą
  • Pneumatyczne systemy transportowe wdmuchiwania i dozowania absorbentów do instalacji oczyszczania spalin i instalacji odsiarczania spalin
  • Pneumatyczne systemy transportu dla wszelkich suchych, pylastych i drobnoziarnistych nadaw typu cement, pył wapienny, gips, suche zaprawy, piasek kwarcowy, pył węgla brunatnego, drobny koks wielkopiecowy

 

Kluczowi klienci: